17/11/2013


NHỮNG THỦ TỤC CẦN THIẾT
KHI XIN CHUẨN NHẬN HÔN NHÂN CỦA ĐỨC GIÁM MỤC GIÁO PHẬN
 
1.  Tất cả các loại đơn từ (Ví dụ: ĐƠN XIN CHUẨN HÔN PHỐI KHÁC ĐẠO, XIN CHUẨN TUỔI, XIN ĐẶC ÂN…) xin làm 2 bản có nội dung giống nhau, sau khi được Đức Giám Mục chuẩn nhận, 1 bản sẽ được gửi về Giáo xứ, 1 bản lưu tại văn khố của Văn phòng Hôn nhân. Cách riêng Đơn xin chuẩn Hôn nhân khác đạo, xin theo mẫu chung của HĐGM VN (mẫu đơn loại 2 trang - đã được gửi đến các cha xứ, hay được đăng tải trên trang website: honnhanbuichu.org của Văn phòng Hôn nhân). Nếu cha xứ nào có đánh máy và in lại thì xin không thêm hay bớt điều gì mà xin trình bày theo nội dung và hình thức mẫu chung ấy. Cha xứ trước khi ký, ghi tên đầy đủ và đóng dấu xác nhận, cần hướng dẫn và yêu cầu các đương sự phải viết lời khai đầy đủ các mục trên nội dung của đơn; ví dụ: đương sự theo tôn giáo nào, đã kết hôn với ai chưa…
 
2.  Hồ sơ cần kèm theo GIẤY CHỨNG NHẬN KẾT HÔN dân sự: bản chính và 1 bản photo copy có công chứng SAO Y BẢN CHÍNH của Phòng công chứng xã hoặc huyện.

 
3.  Để tránh việc yêu cầu gấp rút xin chuẩn nhận Hôn nhân và dành thời gian cho Đức Giám Mục xét duyệt và ký nhận, xin các cha xứ và các cha phụ trách nhắc các đương sự nộp hồ sơ xin chuẩn tới Văn phòng Hôn nhân ít nhất 1 tuần trước ngày dự định cử hành lễ Hôn phối.

 
4.  Khi đến làm thủ tục xin chuẩn nhận Hôn nhân khác đạo, cần đến trình diện cả hai người dự-hôn, phải mang theo GIẤY CHỨNG MINH NHÂN DÂN hay giấy tờ tùy thân khác có ảnh chụp dấu giáp lai để nhận diện.

 
5.  Văn phòng Hôn nhân làm việc vào các ngày: Thứ Hai, Thứ Tư và Thứ Sáu trong tuần. Trừ các ngày Tết, Lễ Trọng, Tĩnh tâm và những ngày có thông báo nghỉ làm việc được đăng thông báo trên trang web của văn phòng.

-         Thời gian: Ban sáng:  từ 8 giờ 00 đến 11 giờ 00;

 Ban chiều: từ 2 giờ 30 đến  4 giờ 30.

-         Mọi thư từ, xin liên hệ: Lm. Vinc. Nguyễn Bản Mạnh, Văn phòng Hôn nhân, Tòa Giám Mục Bùi Chu, Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định. Tel: 01668895169; Email: honnhanbuichu@gmail.com; Website: honnhanbuichu.org.

 
Tòa Giám Mục Bùi Chu, ngày 15 tháng 11 năm 2013

Đặc trách Hôn nhân Gia đình
 
Lm. Vinc. Nguyễn Bản Mạnh
 

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét